Milieu

Voor Groen Hasselt blijft milieu een van de kernpijlers van zijn bestaan. Het levert een positieve bijdrage aan de mogelijkheid om Stad Hasselt verder te vergroenen. Kleine oplossingen in Hasselt, dat mede dankzij Groen goed doordrongen is van milieu en duurzaamheid, kunnen tot voorbeeld strekken voor andere steden en gemeenten. Dat is wat Groen Hasselt nastreeft.

Actueel

Het weer is er nog niet echt naar geweest, maar toch denkt onze stad al aan de lenteschoonmaak. Correctie: de ‘schoonste’ lenteschoonmaak. In de dagen en weken die komen zijn er immers tal van initiatieven die een milieuvriendelijke schoonmaak van huis en tuin aanmoedigen. Doe mee, leer bij en maak iedereen jaloers met zoveel schoons.

MILIEUVRIENDELIJKE POETSPRODUCTEN...

Op Domein Kiewit werden op zaterdag 10 maart jl. in de Ambertuin 3 types bloemenweides ingezaaid. Binnenkort, als de zaden zijn uitgekomen, kan je er gaan genieten van de bloemenpracht, je enthousiasme laten aanwakkeren en - wie weet - er volgend jaar thuis zelf mee aan de slag gaan.

ALTERNATIEF

Hoewel een gazon je tuin een klein beetje op een heus park...

“Het Kapermolenpark wordt in oppervlakte verdubbeld. En dat is een zeer goede zaak. Vrije groene ruimte wordt binnen ons stedelijk weefsel alsmaar schaarser. We moeten onze parken dus koesteren. Voor de leefkwaliteit in de stad, maar ook voor minder zichtbare voordelen voor het leefmilieu. Parken dringen het CO2-gehalte in onze atmosfeer terug en de verkoelen de stad op warme dagen....

Pagina's