Over Groen in Hasselt

In 1779 kocht Hasselt de statige villa – het huidige oude stadhuis – op het Groenplein in Hasselt. Ruim 400 jaar later, in 1982, houdt Agalev, het huidige Groen, zijn eerste congres in Hasselt. Nostradamus had geen van beide gebeurtenissen voorspeld. En al helemaal niet dat er aan dat Groenplein later ook een groene schepen zou zetelen …

OPPOSITIE, MEERDERHEID

Alle gekheid op een stokje: Groen en Hasselt dat gaat goed samen. Eerst vanuit de oppositie, later vanuit de meerderheid. Het begon al met het verzet tegen de snelweg A24, waar groenen en VU elkaar vonden. Domein Kiewit, nu Hasselts groene long, bleef uiteindelijk gespaard. Het kan dan weer géén toeval zijn dat dit Domein nu onder een groene schepen valt.

TOON HERMANS

Luc Cox wordt het eerste groene gemeenteraadslid. In 1983 is hij dat voor ‘Wakker’, een legislatuur later voor Agalev. Wanneer in 1995 de socialisten de burgemeester leveren, en niet langer de christen-democraten, komt Agalev in de bestuursmeerderheid. Toon Hermans wordt schepen en zal dat 19 jaar lang blijven. Tijdens deze eerste legislatuur in de meerderheid bemachtigt ook Linda Bollen een zitje in de gemeenteraad.

SOCIALE ZAKEN

Hermans krijgt Sociale Zaken in zijn bevoegdheidspakket. In deze bestuursperiode komt er een Groene Boulevard, wordt het busvervoer in Hasselt gratis en wordt flink ingezet op buitenschoolse kinderopvang en sociale tewerkstellingsprojecten.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 haalt het kartel SP.A de absolute meerderheid. De A was die van Agalev. Hasselt krijgt niettemin een afspiegelingscollege. Naast Sociale Zaken wordt Toon Hermans ook bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking. Er ontstaat een stedenband met de Marokkaanse gemeenten Missour en Outat El Haj. De eerste plannen voor de Blauwe Boulevard worden gesmeed.

AGALEV WORDT GROEN!

AGALEV wordt omgedoopt tot Groen!, eerst mét, later zonder uitroepteken. De groene gemeenteraadsleden tijdens de periode 2000-2006 heten Lieve Gelders, Anne Moons, Aygul Gel (later vervangen door Jean-Marie Oeyen) en Sandra Bamps (later vervangen door Linda Bollen). Wijlen Dirk Grauwels is Groens OCMW-raadslid.

WINDMOLENS

Tijdens de verkiezingen van 2006 komt het kartel proHasselt als beste uit de bus. Opnieuw volgt er een afspiegelingscollege. Onder andere de bouw van de twee windmolens – Hasselt is ook hier schatplichtig aan Toon  Hermans – aan de Centrale Werkplaatsen gebeurt tijdens deze legislatuur. Tegelijk is er de oprichting van het Hasselts Energiebedrijf (HEB). De groene gemeenteraadsleden dragen de namen Lieve Gelders, Karima Talhaoui (vervangen door Derya Erdogan), Frank Keunen en Anne Moons. Arnout Vanreusel wordt tijdens deze legislatuur OCMW-raadslid.

2012 - …

Helemaal Hasselt, een samengaan van sp.a, Groen en onafhankelijken, vormt een coalitie met de christen-democraten om de Hoofdstad van de Smaak de komende zes jaren te gaan besturen. Toon Hermans wordt in 2014 opgevolgd door Joost Venken en Derya Erdogan blijft gemeenteraadslid. Vanreusel vertegenwoordigt Groen binnen de OCMW-raad. Venkens bevoegdheden zijn Milieu, Energie, Duurzaamheid, Ontwikkelingssamenwerking, Dierenwelzijn en Domein Kiewit. Alles te volgen op deze site en op joostvenken.be